NKT: Køb af ABB aktiviteter kortsigtet kæmpe mistiming  

I morgen den 15/8 kommer NKT med sit halvårsregnskab. De seneste måneder og kvartaler har været alt andet end opløftende og aktien er nogenlunde halveret siden spaltningen af NKT Holding i oktober 2017. Købet af ABB har set med stationære briller her og nu været en timingsmæssig katastrofe:

 • Siden spaltningen af NKT Holding i en Nilfisk og en NKT del er de to aktier gået hver sin vej. Nilfisk er steget med mere end 20 %, mens NKT aktien er blevet halveret
 • NKT Cables – del af NKT Holding og i dag langt det største forretningsområde i NKT købte i 2017 højspændingsaktiviteterne af ABB for i alt 836 mio. EUR, svarende til 6,2 mia. I dag og aktuelt er den samlede værdi af NKT som børsnoteret selskab og inklusive en mindre gæld på 350 mio. alt i alt 4,2 mia. Hele NKT, inklusive optik aktiviteterne og de aktiviteter der allerede fandtes i NKT før opkøbet, er mere end 30 % mindre værd end selve købet alene af ABB. Det viser hvor ringe det seneste år har været for NKT
 • Kombinationen af for få højspændingsordrer til Off-shore og en højspændingsfabrik i Karlskrona, som kun har en kapacitetsudnyttelse på ca. 50 %, har givet en bekymrende udvikling.
 • Halvårsresultatet bliver givetvis ikke positiv læsning. Der er en risiko for at NKT også allerede nu vil være meget forsigtige med hensyn til guidance for 2019. På den måde vil det ikke kun være 2018 som bliver et mellemår, men det vil også meget vel kunne blive tilfældet i 2019.
 • NKTs langsigtede plan om at lave et afkast på den investerede kapital på 13 % synes nu så langt væk, at man end ikke kan se den.

Nedtur og shortsælgende hedge fonde – Køb af ABB aktivitetet en klar mistiming

Udenlandske hedge fonde har solgt sig massivt short i NKT i forventning om at det skuffende ordreindtag fortsætter og aktien er markant under belejring. Regnskabet bliver næppe meget opløftende, men det er også allerede i et meget stort omfang afspejlet i aktiekursen, ikke mindst i betragtning af opkøbet af og den pris som blev betalt for ABB aktiviteterne, som her og nu slet og ret må betragtes som en klar fejltagelse eller i det mindste mistiming.

 

Anm: Jeg ejer ikke aktier i NKT

 

One response to “NKT: Køb af ABB aktiviteter kortsigtet kæmpe mistiming  

 1. Per Hansen nævner da lige, at Hedgefondene har solgt massivt af laante NKT aktier, men undlader, som alle andre finansfolk at nævne, at det drejer sig om mere end 10% af NKT’s aktier, og derved i lange perioder totalt styrer aktiekursen. Det er der altsaa iflg. Per Hansen, ikke noget forkert ved. Han nævner heller ikke, at de danske kreditforeninger velvilligt, mod god betaling, stiller deres aktier i NKT til Hedgefondenes raadighed.
  Kort sagt er det min mening, at man skal holde sig langt væk fra raadgivere som Per Hansen, der bevidst undlader at forholde sig til alle aarsager til aktieforskydninger i de enkelte selskaber.
  Det danske aktiemarked har udviklet sig til Hedgefondenes favoritmarked. De har de seneste faa aar 5-doblet deres indsats i Danmark, og det har udover NKT, i perioder totalt knust kurserne paa Pandora og Bavarian m.fl. med over 50%. Satser, som ingen aarsag har i selskabernes udmeldinger, og kurserne vil paa et tidspunkt da ogsaa igen rette sig op til de reelle markedsværdier, naar fondene skal tilbagekøbe aktier og levere dem tilbage til udlaanerne.
  Finanshajerne med helt utrolige milliardsummer i ryggen, har frit spil. Heller ikke Finanstilsynet og Folketinget, endsige vore banker og bankraadgivere finder nogen grund til at omtale den stærkt forøgede risiko ved aktieinvestering.
  Milliarder tabes af mindre investorer, og disse penge gaar direkte i lommerne paa Hedgefonds hajerne og udlaanere af aktier.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *