Gomspace: Nanosatellitten taber flyvehøjde

Over de seneste uger har nordjyske Gomspace, børsnoteret i dansk landflygtighed i Sverige, tabt aktieflyvehøjde. Specifikt i fredags var der tale om et kursfald på 18.5 %, som har bragt sidste års højdespringer i tættere kontakt med jorden. Spørgsmålet er om det er en kontrolleret nødlanding eller et udtryk for at de rigtig gode tider for Gomspace og aktionærerne er forbi? Her er lidt investeringsperspektiv:

  • Gomspace blev børsnoteret i 2016 til 12,5 SEK per aktie.
  • Der blev udbudt 10 mio. aktier, hvoraf tegningen af 8 mio. var garanteret.
  • Tegningsgarantien kom i brug og Gomspace fik tilført 100 mio. SEK i ny aktiekapital
  • Som en konsekvens af at ikke alle de udbudte 10 mio. blev solgt og fordi en del af en IPO efterspørgsel er kunstig skabt i jagten på en førstedags spredningsgevinst, faldt aktien tæt på 30 % på den første handelsdag. Siden dengang kendte aktien kun en vej op i satellithøjde. De hidtil højeste aktiekurser blev nået i efteråret 2017 med en pris på tæt på 130 SEK, svarende til næsten 3,7 mia. SEK i markedsværdi. Med fredagens lukkekurs er markedsværdien faldet til 1,346 mia. SEK eller nærmere 1/3 af det højeste niveau.

3 konkrete grunde til kursfald

  1. I forbindelse med børsnoteringen i 2016 har der været en lock-up periode for de investorer som har været med samt givetvis også for ledende medarbejdere. Selv efter de seneste ugers kursfald, er der tale om tæt på en 4 dobling af den initielle IPO kurs, og det kan have været en for stor fristelse for nogen.
  2. Gomspace har efter sin IPO ad flere omgange rejst ny aktiekapital. Omsætningen er stadig moderat og forventningerne er at markedet for mindre (nano) satellitter for alvor bliver stort de kommende år. Nogle investorer kan være blevet ”træt af at vente” eller usikre på om markedet nu også for alvor tager fart de kommende år.
  3. Fredag udsendte Gomspace en meddelelse om at de har sikret sig samlede kredittilsagn på op til 300 mio. SEK. Disse tilsagn er yderligere udstyret med tilknyttede warrants. Konditionerne til obligationerne er at de udstedes til pari (100), ikke bærer løbende kupon og løber 12 måneder. For køberne af disse obligationer er den økonomiske gulerod, at de tilknyttede warrants værdimæssigt udstedes størrelsesmæssigt lidt under aktiens markedskurs. Samtidig er den tilknyttede strike kurs (excercise kurs) 30 % over en tids- og aktiekursafhængig værdi. Der udstedes også warrants til nuværende aktionærer, så de ikke af den grund bliver ejerandelsmæssigt udvandet.

Usikkerhed præger aktien

Der kan være flere grunde til at investorerne de seneste uger har vist en vigende opbakning til Gomspace. Udslagsgivende bag ved den seneste kursnedgang, som i parentes bemærket reducerer afkastet for de investorer, som var med fra start, til i underkanten af 400 %, er givetvis usikkerhed i forbindelse med udstedelsen. 1) Hvad skal pengene gå til; 2) har Gomspace allerede nu noget specifikt i kikkerten? 3) Frygt for en udvanding og 4) Manglende gennemskuelighed af aftalen, har givetvis været medvirkende årsager til aktieudsalget, samtidig med udløbet Lock-up for udvalgte investorer.

Nanosatelliterne skal gå til at gå i kredsløb, men ikke alle er lige så begejstrede, som tilfældet har været siden børsstarten. Der er 2 mulige udfald:

  • Gomspace står på tærsklen til sit kommercielle gennembrud og vil de kommende 2-3 år mangedoble sin omsætning
  • Gomspace lykkes ikke med at kommercialisere den forberedelse, som de seneste år har været relativ bekostelig, men som samtidig har kunne finansieres i aktiemarkedet på grund af optimistiske investorer

Kursfald på tærskel til kommcercialisering

Gomspace er stadig i en investerings- og opbygningsfase. De kommende år skal selskabet og investorerne kapitalisere på de forberedelser på produkt- og kundesiden, som er gjort indtil nu. Det er ikke unaturligt, at nogle investorer tæt på den økonomiske målstreg bliver lidt nervøse over om planerne nu også lykkes og kan realiseres. Den mest sandsynlige årsag til fredagens kursfald er udløb af en lock-up samt usikkerhed med hensyn til hvad pengene fra obligationssalget skal gå til og at investorerne har lidt svært ved oversætte nulkupon obligationer med tilhørende warrants, m.v. til aktiesprog. Her kunne Gomspace have hjulpet sig selv med at forklare tingene lidt bedre og mere tydeligt.

 

Anm: Jeg ejer ikke aktier i Gomspace

 

 

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *