Zealand Pharma: Har de fundet den forløsende flyvende hollænder?

Det har ikke været nogen dans på roser at være investor i Zealand Pharma siden børsnoteringen i slutningen af 2010. Aktien har nok bevæget sig en hel del, men samlet set har der ikke været tale om nogen væsentlig værdiakkumulering, selv om selskabet har gjort en række fremskridt, har sendt et produkt på markedet sammen med Sanofi og har flere lovende senfase projekter på vej, som indenfor de kommende 1-2 år meget vel kan nå markedet. Måske kom vendingen torsdag:

  • Den hollandske investor Van Herk Investements meddelte, at de har erhvervet mere end 5 % af aktierne og er ny større aktionær.
  • Van Herk Investements er måske ikke et navn de fleste kender, men Van Herk er også større investor i Ablynx; det selskab som Novo Nordisk gerne ville overtage; ad flere gange bød på og gerne ville i dialog med, men som endte med at vælge Sanofi som partner i stedet. Novo Nordisk interesse i Ablynx var ikke mindst koncentreret om et blødermiddel.
  • Zealand Pharma har aktuelt et produkt på markedet sammen med Sanofi; ”Soliqua” i USA og ”Suliqua”, som det markedsføres under i Europa. Aftalen er at Sanofi markedsfører og Zealand Pharma modtager royalty betalinger af salget. Udfordringen har været, at salget har været væsentlig under det forventede bl.a. fordi Sanofi nok ikke har gjort den markedsføringsindsats, som man havde forventet. En sådan aftale kan virke besnærede, men viser også, i modsætning til salg af et produkt, at et biotek selskab som ZP er meget afhængig af, at den valgte partner er den rigtige. Det er ikke mindst den aftale, som har gjort investorerne skeptiske. ”Selv om ZP har de rigtige data, er en succes afhængig af at kunne strikke den rigtige aftale sammen med den rigtige partner, og det har ZP ikke gjort”, siger investorerne – korrekt.
  • ZP har også andre projekter i fase 2/3. Fællesnævneren for deres pipeline er at den er indenfor mindre sygdomsområder men samtidig er den forskningsmæssige risiko for ikke at få de tilstrækkelige data noget mindre end hvis det havde drejet sig om sygdomme relateret til centralnervesystemet (CNS) eller eksempelvis kræft.
  • Især Zealand Pharmas fremdrift med et middel mod korttarmssyndrom har et betydeligt værdipotentiale. I 2015 købte Shire selskabet NPS for 5,2 mia. USD og det væsentligste aktiv ”Gattex” mod netop korttarmssyndom. Siden er markedet for det produkt vokset og eksperter mener ZP har et produkt som er/kan være bedre. Zealand Pharmas produkt mod SBS kan være på markedet indenfor et par år, hvis alt går som det tegner til nu.
  • Zealand Pharma har siden samarbejdsaftalen med Sanofi fremadrettet ændret strategi. For bl.a. ikke at havne i den situation, at en partner ikke har samme interesse som dem selv, vil de nu tage projekterne enten til markedet eller snarere lave et exit og kun i mindre omfang prioritere samarbejdsaftaler. Det virker fornuftigt.

Pipelinefremdrift mens aktiekursen står stille – vender det nu?

Aktiekursen har stået stille, mens pipelinen har vist fremdrift. Zealand Pharma har investeringsmæssigt stået i skyggen i Danmark af Novo Nordisk, Lundbeck, Genmab og Bavarian Nordic, som de større og mindre danske investorer har prioriteret frem for Zealand Pharma. På trods af gode data og et projekt sammen med Sanofi har det kursmæssige gennembrud manglet. Hver gang der har været tilløb til bedre tider, har den kursmæssigt vist sig kortvarig. Samtidig har aftalen med Sanofi og den meget skuffende salgsudvikling for Soliqua haft en ikke ubetydelig negativ indflydelse på forventningsdannelsen og influereret investorernes opfattelse af pipelineværdien.

Der har overordnet manglet en værdivalidering på deres pipeline og dels været behov for mere langsigtet tænkende aktionærer, som kan se det betydelige potentiale i projekterne. Måske ændrer det sig nu med en anerkendt storinvestor, som ved sin investering blåstempler Zealand Pharmas pipeline. En markedsværdi på blot 2,85 mia. – selv efter gårsdagens stigning på 7 %, synes meget lav, ikke mindst i relation til projektet mod korttarmssyndrom (men også andre projekter) og Shires køb af NPS i 2015, hvor langt den største del af værdien var Gattex mod korttarmssyndrom.

 

Anm: Jeg ejer selv aktier i Zealand Pharma

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *