Lad ikke grådighed ødelægge dansk børsnoteringsmomentum!

Siden finanskrisen har det knebet med at få små, mindre og mellemstore selskaber til at blive børsnoteret i Danmark, mens det derimod er gået ganske godt og bedre med at få de større danske selskaber over på en noteret markedsplads. Underliggende mærkes en spirende optimisme og mere end 5 danske selskaber har haft deres danske børsdebut indenfor det seneste år.. Virksomhederne har lyst og rådgiverne tør også i større omfang at anbefale virksomhederne at vælge København til. Der er dog også udfordringer og bump på vejen, som meget gerne skal ryddes af vejen og undgå at blive større forhindringer.

Risikovillig kapital kan sikre vækst

For det første er det positivt, at virksomhederne har fremtidige ekspansionsplaner. For det andet er det helt naturligt, at mindre selskaber søger mod aktiemarkedet for at få finansieret deres ekspansionsplaner. For det tredje er det glædeligt, at de private investorer, som jo bærer risiko og ansvaret i de institutionelle investores fravær, har lyst til at løbe risikoen. For det fjerde er det opløftende, at rådgiverne nu tør anbefale en børsnotering i København i stedet for partout at nævne Stockholm som geografisk aktiedestination.

Rammebetingelser under middel

Det har været en lang og sej proces at komme så vidt og udfordringerne kan ikke siges entydigt at være blevet løst. Vi har fortsat tæt på verdensrekord i aktieavancebeskatning og den stort anlagt aktiesparekonto efter den svenske rollemodel blev et trut i en trompet i stedet for et blæs i et alpehorn, da den havde været igennem en fordelingspolitisk drøvtygger. Det handler desværre ikke om kagens størrelse og hvor godt den smager, men hvor mange lige små stykker, som den kan skæres i.

De private investores bravallaslag

De private investorer har kæmpet et bravalla slag for at kompensere for den manglende institutionelle interesse. Normen er at 85-90 % af aktierne bliver afsat til de mest langsigtede investorer, mens de private 10-15 % skal sætte prisen og den daglige puls på hele butikken. Når det drejer sig om mindre selskaber, er der lige det ”aber dabei”, at de 85-90 % er fraværende og de private skal sammen med hjørneinvestorerne dække 100 % af markedet. Det har naturligvis været en større udfordring!

Vigtig spredningsgevinst

Når en børsnotering skal succesvurderes handler det ikke kun om det lykkedes for selskaberne at få tilført den efterspurgte mængde af kapital til den rigtige pris. For at komme helt i mål, skal investorerne også gerne have del i succesen og få et fornuftigt risikojusteret afkast. Her halter det.

Det afgørende for om kursudviklingen efter en børsnotering langsigt udvikler sig positivt er naturligvis om selskaberne kan leve op til det, som de har stillet investorerne i udsigt. Det, som driver bundlinjen, driver også aktiekursen.

Den gode start

På kort sigt skal teknikken være i orden. Det handler om at komme godt fra start og sørge for at der er et positivt forhold mellem den mængde aktier, som udbydes og dem som efterspørges. Den nødvendige betingelse er at alle aktier bliver solgt; det tilstrækkelige i tillæg er, at der er en større lyst til at købe end den mængde, som er til salg.

Kunstig efterspørgsel

Kortsigtet skal man regne med at 1/4 eller mere af den samlede efterspørgsel i forbindelse med en børsnotering er kunstig skabt af investorer, som opfatter en børsnotering som en risiko-0 genvej til gratis penge. Disse investorer vil som oftest have en investeringshorisiont, som kun varer nogle få dage. Falder aktien efterfølgende, vil der komme et større salgspres. Investorernes alibi for at være med er ikke om aktien er dyr eller billig, men muligheden for at score en kortsigtet risikofri gevinst. Gratis penge findes dog som bekendt ikke.

Undgå prisinflatering fra bestående investorer

Når et selskab skal børsnoteres, sker det ofte med en kapitaludvidelse. Der findes allerede investorer i selskabet, som på et tidligere tidspunkt har skudt penge ind. Disse investorer vil presse på for at prisen bliver så høj som mulig. Dels som en validering af deres investering, og fordi de på den måde undgår at blive ejermæssigt udvandet. På samme måde har selskabet en interesse i at sælge aktierne så godt som muligt, for både at få så mange penge i kassen til ekspansion og for at få en god start.

Børsnoteringer skal rives væk

Det seneste års børsnoteringer har været udsolgt men ikke ”revet væk” og generelt højt prissat. Det er hovedårsagerne til at aktiekursen i en række tilfælde efterfølgende er havnet under den oprindelig udbudte pris. Faldende kurser og skuffede investorer er ikke den bedste cocktail, hvis vi skal sikre, at den spirende optimisme med hensyn til nye selskaber ikke visner som en blomst, der ikke bliver vandet ofte nok og ikke får tilstrækkelig med gødning.

Godt begyndt er billetten til fremtiden

Formlen er ganske klar: 1)Selskaberne skal være gode og have en attraktiv investeringsfremtid. Sørg for at 2)få mere end udsolgt; Nogle investorer skal gå forgæves og opleve en reduktion i tildelinger og 3)prisen skal være attraktiv, tillade en 4)spredningsgevinst og være 5)valideret af mange. Brug 6)cornerstone investorer smart og med omtanke. For mange giver en for lille daglig omsætning og for få er ikke tillidsvækkende. Flyt gerne nogle af dem ud på udskiftningsbænken, så de er klar til at træde til og blive “skiftet ind”, hvis for mange kortsigtede investorer forvirrer det langsigtede investeringsbillede.

Benyt jer af kendt stof og moderer prisambitionerne. 7)Hvis du er i tvivl om efterspørgslen er stor nok, så sælg mindre eller lad være. Godt begyndt er halvt fuldendt, også her.

 

 

 

 

3 responses to “Lad ikke grådighed ødelægge dansk børsnoteringsmomentum!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *