Giver USD styrke grund til dansk 2. halvårs optimisme?

I store dele af 2017 var USD på retræten og ligeså markant en styrkelse som blev set i 2015 og 2016, ligeså markant og mærkbar var nedturen for den amerikanske dollar i 2017. 2018 startede med en fortsat svækket amerikansk valuta, men de seneste uger er der blevet vendt meget op og ned på den udvikling. Her til morgen koster en USD 6,41 og det er rigtig gode nyheder for danske selskaber:

  • Siden de laveste niveauer er USD blevet styrket med mere end 7 % overfor EUR og DKK
  • På det seneste er det ikke mindst usikkerheden om den italienske regeringsdannelse, økonomi og fortsat opbakning til og deltagelse i EUR samarbejdet, som har svækket EUR og dermed DKK overfor USD.
  • For den danske økonomi generelt og de danske børsnoterede selskaber er en USD styrkelse en rigtig god nyhed. Mere end 50 % af det danske BNP kommer fra udenrigshandel og eksport og USD og valutaer som følger udviklingen i USD er meget betragtelig
  • En række større danske eksportorienterede selskaber (bl.a. Novo Nordisk, Novozymes, Coloplast, Vestas, Pandora) har en betydelig positiv USD eksponering. Stigende USD er positivt fordi selskaberne har flere indtægter end udgifter, som bliver afregnet i USD.
  • I forbindelse med 4. kvartals- og helårsregnskaberne advarede en række danske selskaber om at den svækkede USD ville have en større negativ indvirkning og effekt på 2018 guidance og regnskaberne.
  • Styrkelsen af USD får ikke på kort sigt nogen direkte indflydelse på selskabernes indtjening. Det skyldes, at selskaberne ofte afdækker deres nettovalutaindgange af med en fremtidig tidshorisont på 6-12 måneder. Investorerne og analytikere følger dog udviklingen og stigende USD bliver gradvist indpriset i aktiekurserne, hvis stigningen viser sig mere varig.
  • I et europæisk perspektiv kommer styrkelsen af USD eller svækkelsen af EUR om man vil kærkommen for ECB. Dels er en svagere EUR godt for de europæiske virksomheders eksportindtjening og dels vil en svagere EUR give inflationen lidt mere fart på og således gøre det nemmere for ECB at nå sin 2 % målsætning. Bagsiden af den medalje for investorerne er, at yderligere USD stigning sandsynligvis vil have en indflydelse på renterne i opadgående retning.

Opjustering i 2. halvår?

 På kort sigt får USD styrkelsen som nævnt ikke større betydning. Hvis USD styrkelsen viser sig mere varig, vil selskaber som eksempelvis Novo Nordisk, Novozymes, Pandora, Coloplast og Vestas sandsynligvis ”bemærke” og kommentere styrkelse i forbindelse med aflæggelse af deres halvårsregnskaber i august. I de mellemliggende 3 måneder vil investorerne forsøge at blive klogere på om USD styrkelsen er et mere varigt fænomen. USD styrkelsen er absolut positivt, plus/minus det som en svækket EUR giver af ammunition til stigende europæiske renter ikke mindst på grund af den kaotiske politiske og økonomiske situation i Italien. Det sidste er dog ikke nogen nyhed men business as usual i landet hvor der er en omvendt proportionalitet mellem størrelsen på statsgælden og BNP vækst.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *