Aktier: Derfor betyder ”genbesøg” ved rentemuren mindre

I starten af året var vækstforventninger og renterne på vej op. Frygten var at markante og ikke mindst hurtige rentestigninger både kunne betyde noget for den amerikanske økonomi og ikke mindst for investorernes valg mellem obligationer vs aktier. Siden faldt renterne til ro igen, men de seneste dage er renterne igen stedet og efter fredagens rentestigning, er vi nu igen med en rente på 2,98 % så tæt på 3 % i effektiv rente for de 10 årige amerikanske obligationer, som vi kan komme. Her er investeringsperspektivet og overordnet årsagen til at rentemuren næppe bliver en høj og uoverstigelig hurdle for aktierne og investorerne:

  • Selv om renterne har været stigende de seneste dage og niveauet ikke har været højere de seneste år, er renterne stadig lave, og aktie- og vækstunderstøttende. Realrenten er stadig tæt på blot 1 %.
  • Rentekurven er meget flad, og investorerne bekymrer sig mindre om rentestigninger og mere om det som en flad rentekurve midt i en højkonjunktur kan tænkes at fortælle investorerne: Den næste recession er tættere på, end vi går og tror og efter nogle få yderligere rentestigninger, skal centralbankerne igen til at overveje rentesubsidier og – stimulanser, som kan understøtte væksten end at vi er på vej til at renterne stikker af sted opad.
  • USD har ikke taget notits af de stigende renter. Det kunne tyde på, at investorerne ikke har en større frygt for eller tiltro til at renterne stiger yderligere på kort sigt.
  • Det som driver USD er renteforskellen mellem USD/EUR. En afventende USD behøver ikke at betyde, at investorerne ikke tror på yderligere amerikanske rentestigninger, men kan også være en indikation på, at renteforventningerne for Europa løber hurtigere end ditto i USA.
  • For bankaktierne er let stigende renter et absolut plus. Stigende renter, som ikke sker abrupt, vil på den ene side ikke betyde en markant stigning i tab- og hensættelser samtidig med at det øger rentemarginalen. Det er positivt for indtjeningsudviklingen og forventningerne i denne.
  • Den amerikanske regnskabssæson er som forventet startet fremragende. Efter at ca. 1/5 af selskaberne har vist deres regnskabstal frem, er indtjeningsforventningerne steget fra 17,3 % til en stigning på 18,3 %. 80 % af selskaberne har overtruffet indtjeningsforventningerne. Det viser bredden af de gode regnskaber. Normen er at 65-70 overgår forventninger; 10-15 % indfrier forventningerne, men 15-20 % ikke lever op til forventningerne.

Blandede danske regnskaber

De kommende uger vil de danske selskaber aflægge deres 1. kvartalsregnskaber og opstille forventningerne for hele 2018. Belært af erfaringer og med lidt svingende resultater for såvel 3. som også 4. kvartal sidste år, vil forventningerne nok blive tonet lidt ned; ikke mindst fordi 2018 endnu er meget ung. Investorerne gør klogt i at moderere forventningerne; det kan blive ”3 mudrede regnskaber på stribe”

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *