Bavarian Nordic: Kurskollaps skyldes udenlandsk storudsalg

Imorgen afholder Bavarian Nordic sin generalforsamling. At dømme efter investorernes reaktion er der i høj grad grund til at lytte godt efter, når direktion og bestyrelsesformand tager ordet. Kursfaldet på mere end 30 % på lidt over 1 måned, skyldes kun i meget lille omfang stigende short salgsaktivitet. 5/6 af det udenlandske nettosalg kommer fra længeresigtede investorer, som har mistet investeringstilliden til selskabet. Her er investeringsperspektivet:

  • I forbindelse med regnskabet for 2018, anlagde Bavarian Nordic en forsigtig guidance for 2018. Det har skuffet og foruroliget investorerne.
  • Aktieomsætningstal siden regnskabet den 8/3 og til og med torsdag den 12/4 viser, at udenlandske investorer har været flittige sælgere, samtidig med at de private danske investorer har øget deres ejerandel i Bavarian Nordic set igennem mæglerbriller. ”Anonyme” har solgt aktier for netto 755 mio., men de private investorer i Nordnet har nettokøbt aktier for 107 mio. Nordnet har været den næststørste nettokøber kun overgået af Danske Bank, hvor kunderne har købt aktier for ca. det dobbelte (217 mio.). Udover de ”anonyme” har kun yderligere 3 mæglere i perioden været mindre nettosælgere, mens 24 mæglere har været større eller mindre nettokøbere.
  • Et nettosalg på 755 mio, svarer til et salg på 3,775 mio. aktier. Selv i forhold til at den største kortsolgte position aktuelt er på 357.000 aktier (Arrowstreet) og et samlet estimeret nyt kortsolgt nettosalg på i alt op til ca. det dobbelte af det, udgør de kortsolgte positioner kun mellem 1/6 og 1/5 % af det samlede nettosalg fra de anonyme. 5/6 af tilbagesalget er således estimeret fra ”long-onlys”.
  • Siden 8/3 og til og med 12/4, har der været offentliggjort 22 ændringsmeddelelser til finanstilsynet med hensyn til kortsolgte positioner. Det er mange, men en undersøgelse af tallene viser, at der er tale om mindre bevægelser og i perioden har en række udenlandske fonde både reduceret og forøget i deres short solgte positioner.
  • Netto er der i dag blot 1 short sælger, som har solgt sig kort i aktier for mere end 1 % af aktiekapitalen. Det er ”Arrowstreet”, hvis seneste offentliggjorte position er et shortsalg på 1,11 % eller ca. 357.000 aktier.
  • Hovedparten af det givetvis overvejende udenlandske tilbagesalg er altså langsigtede investorer, som har mistet troen på og tilliden til at Bavarian Nordic vil være i stand til at nå markedet med Prostvac i kombinationsbehandling, CV-301, RSV Vaccinen eller andre af Bavarian Nordics projekter.

Kan Paul Chaplin vende udviklingen?

Der har været mange ændringsmeddelelser, og i investorernes bevidsthed er skurken bag ved den store nedtur givetvis de shortsælgende udlændinge, og rigtigt er det, at der har været tale om en betydelig stigende shortsalgsaktivitet. Langt den største synder i den ligning er dog, at langsigtede investorer har klippet aktiesnoren til Bavarian Nordic og mistet den kortsigtede tillid til og tro på, at Bavarian Nordic kan være en god investering. Kan Paul Chaplin tirsdag markere et vendepunkt?

 

Anm: Jeg ejer aktier i Bavarian Nordic

 

 

 

 

 

 

 

 

One response to “Bavarian Nordic: Kurskollaps skyldes udenlandsk storudsalg

  1. Bavarian virker til at være en sundt firma med mange forskellige produkter.derfor bør Danskerne slutte op om firmaet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *