TDC: Selvfølgelig var det planen at afnotere

Spørgsmålet om TDC fortsat vil beholde sin børsnoteringnotering har givet anledning til en del debat den seneste uge. Der var for mig ingen tvivl om at TDC ville blive søgt afnoteret ved først givne lejlighed, når de magiske 90 % ejerandel blev passeret. Det skete mandag ved den først givne lejlighed!

Pensionskasser formilder den rå kapitalmagt

Hvis man betragter den kommunikation, som har været offentlig tilgængelig siden konsortiet med Macquarie og de danske pensionskassers interesse kom frem i rampelyset i starten af februar, er der næppe tvivl om rollefordelingen i konsortiet. Det er australske Macquarie, som trækker i trådene og pensionskasserne, som kommer med kapital og skal give den rå kapitalmagt det menneskelig ansigt. Sidstnævnte skal være det samme forsøg på en blåstempling, som tilfældet var med DONG, hvor Goldman Sachs kom til Danmark og gik i kompagniskab med pensionskasserne.

ATP har tidligere blokeret

For lidt mere end 10 år siden forsøgte de daværende amerikanske ejere juridisk at overbevise børsdanmark om at en ejerandel ”lidt under 90 %” på den ene side matematisk var under de krævede 90 % til en tvangsindløsning, men på den anden side så tæt på, at der kunne gives en dispensation. Tilladelsen blev ikke givet, og godt det samme. 90 % er 90 %; tal kan og skal ikke gradbøjes og sagen med Mols-Linien var en uskøn forestilling, som ikke skal danne præcedens.

Nu kunne man fristes til at hævde, at historien gentager sig. Dengang var det ATP, som forhindrede at TDC blev afnoteret. Nu er ATP med på den modsatte side i det konsortium, som har en interesse i at TDC bliver afnoteret. Vigtigt er det at nævne, at ATP ikke specifikt har spillet en offentlig rolle i sidstnævnte.

Udtalelse vækker opsigt

”Talsmanden for konsortiet” har været Allan Polack fra PFA. Han er citeret for at konsortiet var meget tilfreds med 88 % ejerandel, og at der ikke var nogen planer (og underforstået) ikke nogen ønsker om en afnotering. Her må der i mindst 1 og måske 2 tilfælde var tale om en misforståelse eller en ikke gennemtænkt udtalelse. Kommunikativ window dressing.

Kapitalfonde ønsker total arbejdsro

Der er ikke præcedens for at kapitalfonde ønsker at have porteføljeinvestorer med på slæb, når de køber en virksomhed. De ønsker at udvikle virksomheden i den retning, som de finder rigtigst og som maksimerer værdien. I den henseende er en fortsat børsnotering en ekstra omkostning og forstyrrende og utidig indblanding.

Salgsopbakning overrasker

Måske er årsagen til den meget usikre kommunikation, at det reelt kom bag på konsortiet, hvor snublende tæt på 90 %, som ejerandelen kom. Den store opbakning vidner om udmattede investorer, som efter 5 års kursmæssig ørkenvandring ikke har ønsket at forblive investorer, men konverteret en kursstigning på taget til den sikre og synlige fugl i hånden.

At en afnotering var målet kan man med industriel viden dog ikke tillade sig at være i tvivl om.

 

 

 

One response to “TDC: Selvfølgelig var det planen at afnotere

  1. Er også af den klare overbevisning, at det var TDC’s plan hele vejen, omend hele udviklingen har overrasket mig en smule. Bl.a. sådan som de har håndteret kommunikationen til omverdenen.

    Og så kan man ikke ligefrem bebrejde investorerne, at de har taget imod det de kunne få. Jeg havde nok valgt at gøre det samme.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *