Lauritz.com: Bliver den sidste auktion et børsfarvel?

Der er sket meget med aktiekursen, siden L.com blev børsnoteret for snart 2 år siden. Desværre har det i investeringsmæssige henseende primært været for det negative, at L.com har været omtalt. I morgen den 23/3 skal aktionærerne på en ekstraordinær generalforsamling godkende en bemyndigelse til en meget stor kapitaludvidelse, som kan være forløberen for en afnotering. Kommer kapitaludvidelsen alt for sent? Her er investeringsperspektivet:

 • Lauritz.com blev børsnoteret på kurs 15 SEK
 • Ved den aktuelle kurs på 1,2, har L.com og investorerne tabt mere end 90 % af deres oprindelige investering.
 • Heldigvis er det kun 8 % af aktiekapitalens lidt mere end 40 mio. aktier, som er på private hænder. Det svarer til lidt over 3,2 mio. aktier. Resten indehaves af svenske investeringsfonde og Bent Sundstrøm og Mette Rode, som forud for generalforsamlingen ejer ca. 60 % tilsammen.
 • Den økonomiske udvikling i L.com har været præget af kaos. Indtjeningen har været faldende i en industri, som generelt oplever vækst.
 • com har prøvet forskellige krumspring for at forbedre økonomien. Ingen af dem har hjulpet.
 • Forude tikker et obligationslån på anslået 275 mio. SEK, som forfalder i juni 2019. L.com har ingen muligheder aktuelt for at indfri lånet med den nuværende indtjenings og den forventede udvikling i denne.

50 mio. nye aktier

L.com vil på den ekstraordinære generalforsamling søge om en bemyndigelse til over en 5 årig periode at udstede op til 50 mio. nye aktier. Det kan give en tiltrængt økonomisk indsprøjtning, men løser ikke varigt udfordringerne. Samtidig har de nye aktie en række sideeffekter:

 • Tidsrammen på 5 år er formentlig et tidsmæssigt røgslør. Man må formode, at L.com har en storinvestor på plads, som indenfor meget kort tid vil købe en betydelig del af de 50 mio. aktier efter samme opskrift, som da L.com nedskrev ejendommen i Rovsinggade på Østerbro og få dage senere havde solgt ejendommen til den nedskrevne værdi.
 • Hvis der bliver udstedt 50 mio. aktier nye aktier til en enkelt investor, vil denne investor reelt overtage aktiemajoriteten med en 5/9 ejerandel.
 • Hvis der er tale om en enkeltinvestor, vil denne ifalde tilbudspligt om at købe de allerede eksisterende aktier til samme kurs, som der bliver tilført ny aktiekapital til. Kapitaludvidelsen kan, i det mindste teoretisk, være forløberen for en afnotering.
 • Bengt Sundstrøm og Mette Rode ejerandel vil potentielt falde fra 24/40 eller 60 % og ned til 24/90 eller hvad der svarer til 26 2/3 %.
 • 50 mio. aktier vil ved en aktuel markedspris på 1,2 SEK per aktie blot indbring ca. 60 mio. SEK. De nuværende ejere vil miste den bestemmende indflydelse, og kapitaltilførslen svarer til kun 21,8 % af den anslåede obligationsgæld. Det taler alt andet lige for at L.com ikke sælger alle 50 mio. aktier her og nu, men håber på bedre tider og blot sælger en mindre portion nye aktier; men kommer de nye og bedre tider må være det relevate spørgsmål.

Sidste auktion som børsnoteret selskab?

Det er en reel mulighed, at en storinvestor køber hele L.com af børsen for en, set i forhold til prisen på introduktionstidspunktet, meget beskeden pris. Aktuelt er værdien af hele L.com ved en børskurs på 1,2 SEK blot ca. 48 mio. SEK. Set i forhold til værdien på salgstidspunktet på 600 mio. SEK er der tale om en meget stor deroute; først og fremmest for hovedaktionærerne.

Investorerne var klar til at børsnotere L.com, men L.com var ikke klar til overgangen fra privat til offentlig eje.

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *