Nordjyske Bank: 3 alternativer, men Jyske Bank mest sandsynlig køber

Jyske Bank overraskede i sidste uge med at byde på hele Nordjyske Bank efter forgæves at have forsøgt at afsætte sin ejerandel i tæt på 9 måneder. Der er alternativer til Jyske Banks bud, men de er, alt i alt, mindre realistiske. Her er 3 sandsynlige scenarier + Spar Nord eller en anden køber, som wild card:

  • Jyske Bank køber hele Nordjyske Bank. Buddet på 170 er højt, og Jyske Bank har reelt sat en pris, som gør det sværere for andre at komme på banen med et bedre tilbud. Det skyldes ikke kun, at buddet prissætter Nordjyske Bank til tæt på 107 % af den bogførte egenkapital, men også at det nu ikke længere er 38-40 % af Nordjyske Bank som er i spil, men hele banken som er i spil. Fordelene for Jyske Bank er ikke kun, at NB er i god gænge, og at 20 mia. Totalkreditpenge skal flyttes til Jyske Realkredit. 20 mia. har ved en anslået marginal på 0,30 en ekstra værdi for Jyske Bank på ca. 60 mio. årligt før skat. Jyske Bank kan også hævde, at de gør noget for Bankdatabankerne og få bogført lidt goodwill “til senere”. Samtidig betyder købet solvensmæssigt mindre. Kreditvurderingsbureauer medregner fra og med 2018 nemlig ikke længere sektoraktier i kapitaldækningen, og aktuelt kan Jyske Banks 38 % ejerandel ikke medregnes. Et samlet køb af Nordjyske Bank vil således ikke betyde noget væsentligt solvensmæssigt. Sandsynlighed 65 %.
  • Det er ikke urealistisk, at Nordjyske Bank siger nej til at blive opkøbt. Der eksisterer en aktionærforbrødring om at Jyske Bank ikke må øge sin ejerandel over 40 %, men den kan nok ”bevæges”. Nordjyske Bank er nok blevet lidt overrasket over, at Jyske Bank gør alvor af ønsket om ikke at forblive storaktionær i en længere periode. Man kan på sin vis hævde, at Nordjyske Bank er blevet dømt for nøl. Sandsynlighed 20 %.
  • Den tredje realistiske mulighed er et overbud fra eksempelvis Sydbank. De er på Bankdataplatform og har løbende understreget, at de gerne vil konsolidere, hvis det rigtige tilbud kommer. Prisen er meget høj, og selv om Jyske Bank vil være villige til at trække sig ved blot et mindre overbud på eksempelvis kurs 175 (Jyske Bank vil helst sælge og gerne til en Bankdata bank), vil det svare til 110 % af den bogførte egenkapital. Samtidig vil det fortsat betyde en ende på den nordjyske selvstændighed, som i 2014/2015 var så vigtig, da Nordjyske Bank og Nørresundby Bank skulle købes ud af Spar Nords omfavnelse. Nykredit vil givetvis være meget interesseret i en sådan løsning og spørgsmålet er, om de kan finde en måde at kompensere Sydbank på i størrelsesorden 300-500 mio. for at fastholde Totalkredit som nordjysk realkredit distributør. Sandsynlighed 10 %.
  • Et 4. scenarie er at der kommer en helt 4. køberløsning. Fonde har været nævnt, men det er næppe realistisk. Prisen er for høj og hele Nordjyske Bank med sit prisskilt på mere end 3 mia. er blevet en stor udfordring. Spar Nord kunne være, men er næppe, dette wild card. Sandsynlighed 5 %.

Slut med Nordjysk selvstændighed

Det mest sandsynlige er, at NB bliver solgt ind i en større organisation, som banken har ønsket at undgå. Dermed kan man sige, at frigørelsen fra Spar Nords omklamring, som sluttede for 3 år siden, kun gav frihed i en begrænset periode.

 

 

One response to “Nordjyske Bank: 3 alternativer, men Jyske Bank mest sandsynlig køber

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *