Træt af negative renter, så kan 10 % p.a. i TDC måske være noget for dig?

Gratis penge findes ikke. Man er nødsaget til at løbe en risiko for at kunne få et afkast. Jo større risiko, jo større skal det forventede afkast være for at retfærdiggøre risikoen. Sådan er det næsten også altid, men sommetider kan der være en undtagelse. Den undtagelse kan hedde en ”lidt over 2 måneders investering i TDC”

50,25 i hånden er ikke fugle på taget

Et konsortium bestående af PFA, PKA, ATP og australske Macquarie agter at fremsætte et tilbud om at købe alle aktierne i TDC for et kontant beløb på 50,25 per aktie. Hvis TDC inden afregningen af aktierne udbetaler et udbytte på eksempelvis de i forbindelsen med årsregnskabet annoncerede 1,05 kr/aktie, vil det blive fratrukket afregningsprisen.

Af tilbuds dokumentet fremgår det at der indenfor en frist på 4 uger fra annoncering af tilbuddet (12/2) vil blive fremsat et formelt tilbud, som investorerne skal tage stilling til. Herefter har investorerne 4 uger til at acceptere tilbuddet om en kontant indløsning på 50,25, eller de kan vælge at fortsætte som aktionærer i TDC.

Hvis vi antager at der samlet set går 8 uger fra annoncering af tilbuddet til investorerne modtager pengene, har investorerne mulighed for at investere i TDC aktien og modtage et afkast, som omregnet til p.a. sats er på ca. 10 %: Her er udregningen

Du køber 1000 aktier til 49,30 per aktie                                                                                                 49300,00

Du betaler kurtage på 0,10 %                                                                                                                          49,30

Samlet anskaffelsessum                                                                                                                           49,349,30

 

Du sælger 1000 aktier til 50,25                                                                                                                  50250,00

Du betaler 0,10 % i kurtage for at indløse aktierne*                                                                                         50,25

Du modtager kontant                                                                                                                                    50199,75

 

Din forrentning er altså lig med                                                                                                                 850,45

Ud af en investering på                                                                                                                          49349,30

Du har investereret pengene i 2 måneder                                                                                              60 dage

Din forrentning svarer til                                                                                                850,45/49349,30 x 100 = 1,72 %

Din forrentning p.a. svarer til                             (1,0172)opløftet i 6                                                 10,77 %

 

Det kræver lave omkostninger

 • Du betaler 0,10 % i kurtage både ved køb og salg (indløsning)
 • Der er ikke andre omkostninger forbundet med at købe og sælge aktierne end kurtage (ingen depotgebyrer)
 • Du betaler 0,10 % kurtage også i forbindelse med indløsning. Det kan dog være større eller mindre. Ingen kender det beløb for fremsættelse af tilbuddet. Hvis du ikke skal betale indløsningkurstage stiger forrentningen til 11,46 % p.a.

Det kan gå galt:

 • Indløsningstilbuddet fremsættes ikke – Helt usandsynligt
 • Myndighederne vil ikke godkende købet – Meget usandsynligt. Konkurrencemyndigheder vil ikke have indvendinger.
 • Det kan tage længere tid at fremsætte tilbuddet og afregningen bliver forsinket. Det er en mulighed. Ting kan altid tage længere end beregnet. Hvis det eksempelvis tager 3 måneder snarere end 2 måneder før du modtager pengene falder den årlige forrentning til 7,05 % med ovenstående forudsætninger

Husk skatten

 • Hvis du ikke ejer aktier i dag skal du betale 27 % af afkastet i aktieavanceskat
 • Hvis du i forvejen ejer mange aktier og realiserer store gevinster udover ca. 51.000 for enlige og 102.000 for ægtepar, stiger skatten til 42 % af din før skat gevinst.
 • Hvis du har pengene stående på en konto som trods alt giver positive renter, kan der være en skatteforskel mellem det som du kan betale i skat af renter og det som du skal betale af en aktieavance. For de fleste er de relevante skattesater 27/42 for aktier og ca. 33 % for renteindtægter/renteudgifter.

Anm: Jeg ejer aktier i TDC

2 responses to “Træt af negative renter, så kan 10 % p.a. i TDC måske være noget for dig?

  1. Hej David

   Tak for info. Jeg havde overset “nedslagsprocenten” og såvidt jeg kan se kan marginalskatten på kapitalindkomst ikke overstige 42/43 %.

   Med venlig hilsen
   Per

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *