Lex BRF: Jyske Bank bliver nu den ”bedste ven af huset”

Udmelding fra Jyske Bank den 1/12 om at nedlægge BRF navnet og i stedet lade ”Jyske Bank” stå for at være den bedste ven af huset, som har været BRFs omtrentlige slogan i en årrække, kan meget vel få en række implikationer, om hvordan de kommende år kommer til at forløbe. Det er langt fra usædvanligt og mere reglen end undtagelsen, at Jyske Bank i sin kommunikation lader en del være op til den som læser at konkludere. Her er investor- og realkreditperspektivet:

  • Jyske Bank har siden overtagelsen af BRF holdt fast i en ”to-brand strategi”. BRF skulle stå for den traditionelle del af realkreditforretningen og agere funding-hest, mens Jyske Bank skulle være synonym med SDO lån og kommunikationen. Det ændres markant nu med overgangen til kun at have 1 varemærke: Jyske Bank
  • Jyske Bank har givetvis konkluderet, at værdien af varemærket ”BRF” har været faldende over årene og at Jyske Bank er et stærkere varemærke end BRF i konkurrencen.
  • Jyske Bank har givetvis i en årrække og ikke mindst i tiden efter skilsmissen fra Nykredit/Totalkredit håbet på at de kunne vriste nogen af TOT (Totalkredit) distributionsbankerne ud af samarbejdet; eventuelt kun på delforretninger (SDO lån). Det kunne måske lade sig gøre, hvis BRF officielt skulle være leverandør til andre banker. Navneskiftet fra BRF til Jyske Bank signalerer sandsynligvis, at Jyske Bank ikke længere tror det er muligt. Det vil være utænkeligt, at mindre pengeinstitutter på den måde bliver kunder hos Jyske Bank.
  • Ejerskabet af Nordjyske Bank kan have været læren om at sammenholdet i TOT kredsen er meget stærkt. Jyske Bank kan meget vel have håbet at ”redningen fra 2015” i forbindelse med en garanteret kapitaludvidelse så at sige ville kunne betale sig selv. Nordjyske Bank forblev ikke kun på Bankdata samarbejdet, men hvis Nordjyske Bank kunne fristes ud af TOT kredsen, kunne realkreditlån for mere end 10 mia. måske flyttes og også animere andre til at følge efter. Jyske Bank annoncerede i forbindelse med 1. kvartalsregnskabet 2017, at de gerne vil sælge deres nordjyske ejerandel. Det er et godt eksempel på, at den vej viste sig ikke at være farbar.
  • Jyske Bank har de seneste år haft succes med at erobre markedsandele både på traditionelle realkreditlån og på sine egne SDO lån, som i parentes bemærket, er det bedste lån på markedet for låntagere med orden i økonomien. BRF har taget markedsandele ved at tilbyde de laveste priser og ditto for Jyske Banks SDO lån. Bagsiden af den medalje er at lave priser og lidt for høje omkostninger, giver en indtjening og egenkapitalforrentning, som er klart den laveste blandt de største banker i Danmark. Det er Jyske Bank nødsaget til at gøre noget ved. Ved at skifte fra 2 til 1 realkreditvaremærker er det realistisk, at de kommende år vil byde på lavere omkostninger, som kan bringe indtjeningen op.
  • Jyske Banks SDO lån nærmer sig 100 mia. Det er et beløb som er ca. 20 % større end da Jyske Bank var TOT samarbejdets største leverandør af lån. Jyske Bank har tidligere sagt, at de anser markedspotentialet til at være på 100-120 mia. for disse lån. Noget kunne tyde på at Jyske Bank kan se målet forude, og at de derfor i 2018 vil justere marginalt på priserne. Produkterne, især SDO lånet er så attraktive, at mindre prisjusteringer ikke vil ændre på, at de er de mest konkurrencedygtige. En prisændring på 0,10 % svarer til en årlig ændret indtjeningskraft på omtrent 100 mio. Hvis omkostningerne samtidig trækker i den samme retning, er det ikke urealistisk at indtjeningen samlet set over de kommende 1-2 år vil blive forbedret med 200 mio.

 

Anm: Jeg ejer selv aktier i Jyske Bank

One response to “Lex BRF: Jyske Bank bliver nu den ”bedste ven af huset”

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *