Lauritz.com: Har selskabet sat sig selv på auktion eller under administration?

Fredag efter børslukketid meddelte Lauritz.com ikke kun at den 2 måneder ”gamle” direktør Erik Nordberg var fyret, men også at 3 bestyrelsesmedlemmer havde trukket sig ud af bestyrelsen. Det efterlader rigtig mange spørgsmål tilbage. Tiden går og netop tid er ikke det som Lauritz.com har mest af. Her er investorperspektivet:

  • Erik Nordberg nåede kun at være direktør i 2 måneder før hans prædikatet gik fra at være ”redningsmanden” til at han ikke passede ind i det fortsættende Lauritz.com. Noget eller sågar en hel del kunne tyde på, at han ikke passede ind i Sundstrøm og Rode konceptet.
  • I forbindelse med direktørfyringen blev det også annonceret, at 3/7 af bestyrelsen har besluttet at trække sig på grund af uenighed om hvordan fremtiden skal se ud. Det er især en af de 3, som må tiltrække sig opmærksomhed, Henrik Blomqvist, som samtidig er direktør i investeringsselskabet Bure. Den seneste opgørelse over storaktionærer per 19/4 2017 i Lauritz.com, angiver at Bure ejer 11,3 % af aktierne. Det er altså ikke kun en velrenommeret person, som trækker sig fra Lauritz.com, men også en storaktionær, som hæver tonelejet.
  • Bestyrelsesmedlemmerne kan have trukket sig i fællesskab, fordi de ikke mener fyringen af Erik Nordberg var en rigtig beslutning, men der kan også ligge andre ting bagved. Lauritz.com er økonomisk hårdt presset. Ikke kun på indtjeningen, men fordi de betingelser der er knyttet til en obligationsudstedelse fra og med 31/12 2017 tilsiger, at den nettorentebærende gæld ikke må overstige indtjeningen (EBITDA) med en faktor 3. Lauritz.com har ikke været i karambolage med det endnu, men det skyldes at nøgletallet til og med 30/12 2017 hedder 4. Hvis udviklingen fortsætter vil Lauritz.com i 2018 overskride dette nøgletal, med mindre indtjeningen øges og/eller gælden reduceres. Samtidig skal indtjeningen overstige 2,5 x renteudgifterne.
  • Lauritz.com er presset ikke kun fra internettet, DBA, andre danske auktionshuse og internationale konkurrenter. Der har været for mange dårlige sager (at medarbejdere er flittigste auktionsbydere, sale and lease back, governance) og andet. Varemærket er ved at miste værdi.
  • com har brug for ny kapital. Fremmedkapitalen (obligationslånet) forfalder i 2019 og betingelserne for fortsat lån kan meget vel, jævnfør ovenfor og nedenfor, være brudt i 2018. Mulighederne for at få tilført ny fremmmedkapital synes at være små og dårlige. Lauritz.com kan måske få nye partnere, som kan betale sig ind, men den vej har historisk ikke være særlig succesfuld, og man får nærmest indtrykket af, at L.com har ageret intern bank for auktionspartnerne. Det kan måske være en god ide for et økonomisk stærkt selskab, men ikke hvis fremmedkapitalen koster STIBOR (Stockholm Interbank Offered Rate) 3 måneder plus 750 basispoint.
  • Fyringen af Erik Nordberg og afskedigelsen af finansdirektør Claus Boysen tidligere kan yderligere belaste finanserne i 4. kvartal.
  • Frasalg er næppe en mulighed og derfor er der kun en vej tilbage, hvis ikke indtægterne kan øges og det er en ganske markant kapitaludvidelse eller salg af hele selskabet. Det kommer næppe til at ske til det nuværende kursniveau, men der kan komme til at ske en meget markant kapitaludvidelse, hvis der skal trykkes nye penge på et kursniveau på måske 2,- per aktie. Er det det som de 3 afgående bestyrelsesmedlemmer har peget på, og som 60 % af ejerne (Sundstrøm/Rode) har afslået, fordi de selv vil blive ekstremt økonomisk udvandede?

Børsnotering en fejltagelse

Børsnoteringen var en fejltagelse. Investorerne var klar til Lauritz.com fordi risikovilligheden var stor, men L.com var ikke klar til investorerne. Selskabet er i en overlevelseskamp, hvor værdien af varemærket på den ene side burde være større end det, som markedsværdien af egenkapitalen aktuelt udtrykker. På den anden side skal gælden også tælles med og i en EV (Entreprise value) anskuelse (gæld plus aktieværdi), synes Lauritz.com ikke kun at være i en svær situation. En udvandende kapitaludvidelse eller et samlet salg synes at være det mest sandsynlige. I begge tilfælde synes aktieinvestorerne at blive sorteper i det spil.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *