Aktier: Er aktieinvestorerne forberedte på 4 rentestigninger i 2018?

Goldman Sachs hævede i slutningen af sidste uge marginalt deres vækstforventninger til den amerikanske økonomi. Samtidig slog de også en lidt mere aggressiv rentetone an, end hvad der øjeblikkeligt er den gennemsnitlige forventning. Spørgsmålet er om investorerne er forberedte på 4 rentestigninger og en inflationsacceleration, som ikke skyldes markant højere forventede vækstrater:

  • GS hæver deres vækstforventninger for 2018 fra 2,4 til 2,5 %
  • GS forventer 4 renteforhøjelser på linje med det som FED har signaleret
  • GS forventer at arbejdsløsheden falder fra 4,1 % i oktober og ned til 3,7 % for siden at falde yderligere til 3,5 % i 2019
  • GS forventer at kerneinflationen stiger med 0,5 % point fra de nuværende 1,3 til 1,8 % og dermed meget tæt på FEDs langsigtede ønske og målsætning om en kerneinflation (eksklusive fødevarer og energi) på 2 %.

(U)forberedte investorer?

Det er i høj grad et godt spørgsmål om investorerne er tilstrækkelig godt forberedte på en stigende inflation og ikke mindst et stigende renteniveau. Med en aktuel 10 årig rente på 2,35 % og forventninger om 2-3 rentestigninger, er der lidt til alle parter. På den ene er det ”kun” 1 rentestigning under hvad GS forventer. På den anden side skal noget give sig. Enten skal investorerne være overbeviste om, at efter 4 rentestigninger er FED færdig med at ”normalisere”, så de 10 årige renter kun stige marginalt og vil efterlade en meget flad rentekurve, eller også vil de 10 årige renter stige med 50-75 basispoint eller endda mere.

Priserne stiger, men væksten står næsten stille

Det springende punkt er ikke kun rentestigningerne fra FED, men hvordan markedsrenterne reagerer. Samtidig er det værd at bemærke, at den stigende inflation ikke kommer som en reaktion på en markant forventet vækstacceleration. Det kan blive en udfordring for aktieinvestorerne, når en højere pris på penge ikke kompenseres igennem en stigning vækst. Også selv om realrenten set i et langsigtet perspektiv, selv med en 10 årig rente på eksempelvis 3 % fortsat vil ligge under det langsigtede og aktiestimulerende niveau på 2 %.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *