Tiden er moden til 12 måneders IPO karens

Danske institutionelle investorer mener nu at have så god en case mod Morgan Stanley og Carnegie, at de søger om at få 767 mio. tilbage i forbindelse med OW Bunkers børsnotering og senere konkurs. Havde det været i USA, ville man ikke diskutere skyldsspørgsmålet, men givetvis være i gang med at udmåle hvor meget forliget skulle lyde på for at ordne uenighederne i mindelighed uden en langvarig, dyr og opslidende retssag.

Prospekter er opsummering af selvfølgeligheder

Vi har meget at lære i den henseende i Danmark og det er ikke taget helt ud af den blå luft at hævde, at investorerne opfatter prospekter som en opsummering af en samling selvfølgeligheder, som allerede er kendt stof, og som skal tjene til at IPO bankerne kan vride sig fri og ud af fremtidige problemstillinger. Ellers sagt med andre ord. Hvis der ikke bliver strammet op, sanktioneret at de som udarbejder prospekterne skal vide, at udarbejdelsen af prospekter sker under et stort erstatningsansvar, er der en risiko for vi kommer til at se en gentagelse af O.W. Bunker.

Konkret om O. W. Bunker må det have gjort ”indtryk”:

  • Investeringsbankerne bør have været vidende om de spekulative forretninger, som fik OW Bunker til at kæntre i rum sø. I 2008 havde disse spekulationer nær væltet OW Bunker omkuld. Spekulation var en ”del af hverdagen” har vi efterfølgende fået at vide
  • Hvis emissionsbankerne ikke har vidst det har de været udygtige/ikke grundige nok. Hvilket prædikat vil de helst have: At de ikke foretog de nødvendige undersøgelser og ikke er dygtige nok, eller at de har været vidende om det og set igennem fingre med det i håb om at det gik godt og det ikke blev opdaget hvor pengene (indtjeningen) kom fra?

12 måneder IPO karens

En ting er hvordan sagerne mod OW Bunker bliver afgjort: Fortiden. Noget ganske andet er hvordan fremtiden ser ud og hvordan vi kan forhindre en gentagelse? En mulighed kunne være, at indefryse IPO bankernes honorar i 12 måneder. 12 måneder er ikke nogen endegyldig rigtig tidsfrist, men skal tjene til formål at prospekter ikke kun bliver noget som skal skrives af formelle hensyn, men noget, som de banker som står for udstedelsen, kan blive gjort ansvarlige for. Ved at indefryse IPO honoraret i en periode signalerer man, at det har en konsekvens enten af fortie oplysninger, hvis det er det, som er relevant, eller ikke at være dygtige og grundige nok. Efter 12 måneder aktiesejlads i smult vande, kan pengene frigives.

IPO forsikring dyr løsning

Alternativt kunne man indføre en tvungen tegning af en IPO forsikring. Udfordringen med denne er, at det næsten med sikkerhed vil føre til dyrere børsnoteringer. Kompensationen for forsikringsdækningen, vil sandsynligvis blive tillagt udbudskursen eller fratrukket virksomhedens nettoprovenu på samme måde som et ejendomsmæglersalær bliver lagt oveni salgsprisen. Køberne tror det er sælgeren som betaler salgsomkostningerne, men det er mere realistisk, at der blot er tale om et udlæg.

Tidligere om samme emne:

OW Bunker: Er Danmark en aktiemæssig bananstat?

Derfor er det vigtigt med en afgørelse i OW Bunker sagen

 

 

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *