Danske regnskaber: Novo Nordisk vandt og Pandora tabte

Den danske regnskabssæson er ved at være forbi. Alle C20 selskaber har rapporteret og der mangler kun få mindre selskabers resultater. Traditionen tro har der været stor spredning, ikke mindst i kursreaktionen efter tallene. Spændvidden er gået fra en kursbelønning til Novo Nordisk på tæt på 8 % til en kursmæssig lussing på 14 % til Pandora.

Lundbeck falder på trods af opjustering

Generelt har resultaterne været til den gode side og de selskaber, som har overrasket mest positivt er i hovedsagen blevet belønnet herfor med efterfølgende kursstigning. Eneste undtagelser fra den ligning var kursfaldende i Lundbeck/Danske Bank på trods af endnu et par opjusteringer. I begge tilfælde skyldes det altovervejende den høje prisfastsættelse.

Pandora regnskab fjerner ikke usikkerhed

Det gav genlyd, da Pandora efter et skuffende regnskab faldt med 14 %. ”Normalt” ville deres tal nok ikke i sig selv have haft potentialet til at falde så meget. Tilsat den eller de krydderier som har præget aktien og selskabet de seneste måneder og ikke mindst massive kursstigninger op til regnskabet, gav investorerne stof til eftertanke. Tallene fjernede ikke risikoen for at der kan komme en nedjustering senere i 2017 og påvirker derfor risikopræmien i opadgående retning.

Danske Bank opjustering indregnet

Danske Bank leverede endnu engang et godt regnskab med en nyt opjustering. Alligevel faldt aktien moderat tilbage. Det skyldes ikke utilfredsheden med selve tallene, men nok altovervejende, at prisfastsættelsen med en kurs/indre værdi på tæt på 1,4, svarende til at banken vil være i stand til i en længere periode at forrente egenkapitalen med 14 %. De gode resultater har dermed forplantet sig til aktiens prisfastsættelse.

Novo Nordisk er over det værste

Novo Nordisk leverede igen et godt og bedre end ventet regnskab. I dagene op til selve regnskabet, var aktien faldet en del og kombinationen af positivt overraskende tal og lave forventninger var en rigtig god cocktail for investorerne.

Novo Nordisk vandt og Pandora tabte – Kursdyrt at fejle

Novo Nordisk vandt, mens Pandora tabte. Overordnet set var der både gode og dårlige momenter. Den gennemsnitlige kursreaktion efter regnskaberne var negativ og det kunne måske få nogen til at konkludere, at regnskabssæsonen har skuffet fælt. Det er dog ikke tilfældet. I stedet skal årsagen til kursnedgangen hovedsageligt findes i det forhold, at forventningerne er ganske høje; ikke mindst efter en meget lang optur og med et 1. kvartal i frisk erindring, som var det bedste kvartal i flere år. Jo højere forventningerne er, jo mere ondt gør det, hvis man ikke kan indfri.

De største danske regnskaber i overskrifter

  1. Bedste danske regnskaber: Chr. Hansen, DSV, Lundbeck, Danske Bank, GN Store Nord
  2. Fornuftige regnskaber: A.P. Møller Mærsk (Omkostninger til hacker angreb stjal mediemæssigt billedet, men er uden langsigtet aktiemæssig betydning)
  3. Større skuffelser med kurseffekt: Vestas, Coloplast, ISS
  4. Største fald: Pandora
  5. Opjustering uden kurseffekt: Danske Bank, Lundbeck
  6. Opjustering med kurseffekt: DSV, Chr. Hansen
  7. Største stigning: Novo Nordisk
  8. Selskaber som nævner valutaudfordring: Coloplast (USD; GBP), Novozymes (USD)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *