USD fald spiser af dit aktieafkast

Fra 2014 og frem til første kvartal 2017, har USD været på en lang optur, som har givet investorerne det lidt usædvanlige ”både i pose og i sæk” afkast. Stigende aktiekurser og en markant stigning i USD overfor Danske kroner. De seneste 2 måneder er trenden blevet brudt, og USD har tabt betydeligt i værdi. Det kommer du som investor også til at mærke på et tidspunkt

Amerikanske aktier uden afkast

Hvis du har købt aktier i Amazon, Nvidia, Facebook eller nogen af de andre amerikanske aktier, som er steget mere end blot solidt i 2017, har du stadigvæk overskud på den amerikanske aktiebalance. Hvis du derimod mere passivt har investeret i S&P 500 indekset i 2017, må du efter de seneste 2 måneders fald i USD lægge investeringsryg til, at et papirafkast på 7 % bliver vekslet til et samlet underskud på mere end 1 %, når resultatet skal omregnes til danske kroner. Det skyldes et USD fald på i underkanten af 9 %.

Dansk økonomi er pivåben

Den danske økonomi er en af verdens mest åbne økonomi. Vores samhandel med omverden udgør mere end halvdelen af bruttonationalproduktet og dansk økonomi har det normalt godt og bedst med en stærk og stigende USD. Det danske aktiemarked er naturligvis en spejling af samfundsøkonomien og på samme måde som en styrket USD glæder i nationalregnskabet, luner det også på bundlinjen hos store selskaber som Novo Nordisk, Novozymes, Coloplast, Maersk etc.

Dansk aktier uberørte af USD svækkelse

Indtil videre er de danske og for den sags skyld de europæiske selskaber ikke blevet ”ramt” af den svagere USD, og mens de amerikanske aktieafkast nu i gennemsnit for de større selskaber er røget i negativ terræn, ser billedet anderledes ud i Europa og Danmark. Det er dog nok en stakket frist, hvis USD svækkelsen skulle vise sig at være af mere varig karakter.

USD svækkelse med forsinkelse

De børsnoterede selskaber dækker typisk deres tilgodehavende af med en tidshorisont på mellem 3-12 måneder. Der går altså med andre ord 3-12 måneder før en svækkelse eller styrkelse kan ses i regnskabet. Investorerne vil dog på et tidligere tidspunkt begynde at indregne valutaeffekten af en svækkelse, og den effekt rammer således indtjeningsforventningerne noget tidligere.

Valutavinden vender sidst på året

Hvis USD svækkelsen viser sig varig skal investorerne indstille sig på at vi hen imod slutningen af 2017 vil se, at de selskaber som har en nettoeksponering i USD vil begynde at advare om det og for helåret 2018 vil det med sikkerhed blive et guidancetema. Ikke mindst fordi valutavinden vender, og det som de seneste år har været understøttende og givet en hjælpende hånd nu i givet fald bliver til modvind.

 

2 responses to “USD fald spiser af dit aktieafkast

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *