Aktier: Undgå at komme i ”short sælgernes” sorte gryde

Vi har set det længe og det er blevet en del af investeringshverdagen. Mens nogen investerer mere langsigtet, er der andre som går den anden vej og tænker kortsigtet. Short sælgere kan gøre livet surt for ”long-onlys”. Her er 3 ”regler”, som giver dig bedre chancer for at undgå at blive et short salgs gidsel. Det vigtigste er at vide, hvorfor en aktie bliver short solgt.

Short salg på grund af høj pris er ofte farligt

Aktuelt har vi udenlandske fonde, som har prøvet kræfter med at ”tisse op imod vinden”. De har solgt sig kort i Lundbeck og DSV. Det skyldes ikke at disse selskaber er i problemer, men altovervejende, at de to selskaber ser ud til at kunne gøre sig fri af de normale økonomiske sammenhænge og blive ved med at outperforme. Aktierne er dyre, men det skyldes for DSVs vedkommende en lang periode med sikre og gode resultater, og med hensyn til Lundbeck gør Kåre Schultz forskellen. ”Failure is not an option” og det smitter af på udviklingen og prisfastsættelsen. Det er her short sælgere normalt har de ringeste odds for at tjene penge. Gode aktier er dyre af en bestemt årsag: De gør det godt. Short sælgerne kan godt have overhånden i en periode, men mulighederne for at tjene penge for dem er mindre gode og hænger først og fremmest sammen med mulighederne for at aktierne generelt skal falde, mere end risikoen/mulighederne er knyttet til den short solgte aktie.

Indtjeningsusikkerhed gør investorer nervøse

Det som driver aktiekurser er langsigtet indtjeningsudviklingen. På kortere sigt er der en række forhold som spiller sammen. Selskabsspecifikt er det ikke mindst forventningen til det næste regnskab. Indfrier selskaberne og hæver analytikerne forventninger, er casen intakt. Hvis det modsatte er tilfældet, kan en aktie blive et sårbart shortsalgsbytte. Det er i denne kategori, Pandora kommer ind. Amerikanske fonde som har shortet Pandora aktien aktuelt med ca. 5,65 % af aktiekapitalen, kan tænkes at forestille sig, at de udfordringer der findes i USA og UK med hensyn til detailsalget, på et tidspunkt vil ramme Pandora, eller de kan tænke, at sådan vil andre tænke. Så længe det scenarie er intakt, vil der være usikkerhed, og usikkerhed kan ingen investorer lide. Også i den henseende gælder, at prisfastsættelsen spiller en mindre rolle end de fleste antager. Den næste bevægelse drives af den næste forventede indtjeningsrevision og ikke af den absolutte eller relative prisfastsættelse.

Shortsalg i pressede selskaber giver ofte gode resultater

I nogle tilfælde foretages short salg også i selskaber, som er økonomisk hårdt pressede, og som måske bliver tvunget til at foretage aktieudvandende kapitaludvidelser. Disse selskaber er ofte prissat meget lavt, men tag ikke fejl; prisen spiller meget ofte en mindre rolle end investorerne opfatter. Mens de gode aktier sjældent bliver for dyre og det så godt som aldrig sker på kort sigt, bliver prisen sjældent og aldrig på kort sigt tilstrækkelig lav og attraktiv til at det bliver en god forretning at bundfiske i udfordrede aktier. Ingen ved reelt hvor længe kniven kan falde.

Brænder shortsælgere fingrene i DSV, Lundbeck og AMBU?

Aktuelt har udenlandske fonde solgt sig kort i bl.a. Lundbeck, DSV, Ambu og Pandora. Fra 2012-2016 var det FLS som var på short sælgernes radar. For de 3 første gælder, at det indtil videre er med begrænset succes. Mulighederne for et succesfuldt short salg er størst i selskaber som er økonomisk udfordret, jævnfør ovenfor. Det forholder sig ganske anderledes med Pandora. Her kender vi ikke investorernes alibi for at sælge. Forventer de en nedjustering fra Pandora på grund af svage markeder i USA/UK, eller forventer de blot at detailaktier er udfordret, eller kan årsagen slet og ret være, at de sælger sig kort i selskaber med et negativt aktiemomentum? Uanset hvad alibiet er, har de indtil videre lukreret på den nervøsitet som er den langsigtede aktieinvestors største udfordring: Usikkerhed.

Du er mest investeringstryg i gode selskaber

Parolen er, at du med hensyn til shortsælgere skal passe på med at investere i selskaber, som af naturlige årsager finder vej til short sælgernes radar. Udsving som kommer i selskaber, som løbende indfrier og overgår forventningerne, får dig ikke til at sove dårligt i investeringsnatten. Hvis short sælgerne skal tjene penge her, skal de sætte deres lid til at markedet generelt går ned, og at de ”gode aktier” med den højere prisfastsættelse, går mest ned. Der er dog ikke noget som umiddelbart tyder på, at det er nogen særlig frugtbar strategi at være kort her set over en længere periode.

Prisen er vigtig, men når det gælder aktier spiller den en mindre rolle end mange tror.

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *