Vestjysk Bank: Mest en politisk løsning

Det er naturligt og forståeligt, at det kom bag på de private investorer og det meste af Danmark, at det netop blev nu at den statslige involvering på 81,47 % i Vestjysk Bank blev bragt til ophør og fik en abrupt udgang. Det er ikke mindst timingen (og lidt prisen), som man kan undre sig over:

 • Vestjysk Bank har levet en omskiftelig tilværelse siden finanskrisen og reelt været ”dead bank walking” længe.
 • Vestjysk Bank har kun haft en minimal solvensmæssig overdækning. De har sikkerhedsmæssigt balanceret på en knivsæg i flere år.
 • Vestjysk Bank og den danske stats involvering har været i EU’s søgelys. På et tidspunkt går denne indirekte eller direkte statsunderstøttede bank ikke længere. Det er ganske enkelt konkurrenceforvridende.
 • Investorerne har troet, at når det er gået godt så længe (selv om det har været skidt), skal det også nok kunne gå lidt endnu, til konjunkturerne bedres. Især på grund af stigende afregninger på svinekød og mælk og ikke mindst fordi investorerne har skelet til den positive aktiekursudvikling i andre lokalbanker.
 • Vestjysk Bank har været prissat til 160 % af den bogførte egenkapital. Det indikerer, at VJBA skulle være i stand til at forrente egenkapitalen med 16 % langsigtet, selv om egenkapitalforrentningen snarere ligger på 25 % (1/4) af det. Aktien har altså været massivt overvurderet. For 4,5 måneder siden opfordrede jeg finansministeren til at sælge, men da ikke til den pris som der er kommet ud af det. Se venligst “2 mia. gode grunde til at sælge vores aktier i Vestjysk Bank”
 • Vestjysk Bank har rettet henvendelse til Nykredit, og det er dem, som jævnfør meddelelsen, har stykket en redningsplan, for en ny begyndelse til Vestjysk Bank, sammen.
 • Regeringen har en officiel ”ud i landet” dagsorden. Derfor har det givetvis ligget i kortene, at Nykredit ville komme med en ”going concern” løsning. Alt andet lige tyder det på, at man enten ikke har spurgt enkelte banker om de har været interesseret i at overtage Vestjysk Bank, eller at man på forhånd har vidst, at en venstreledet regering med solid opbakning i Lemvig og omegn kun ville acceptere en fortsat selvstændig bank med hovedsæde i Lemvig.
 • Det er et godt og et åbent spørgsmål om andre banker har været spurgt om de i en overtagelsessituation, ville være villige til at betale mere. Det besværlige i en sådan situation er ikke kun kapitaliseringen, men spørgsmålet om den fremtidige IT platform. Hvis VJBA skulle overtages, ville det givetvis kræve en betaling til BEC på nogle hundrede mio. kroner for de kommende 3-5 år. En regning som kun aktionærerne kan tage.
 • Staten får indfriet noget hybridkapital, som ellers ville have haft svært ved at blive overtaget til kurs 100. Det drejer sig om ca. 300 mio.
 • De investorer, som ikke vælger at lade sig indløse, vil, jævnfør meddelelsen blive tilbudt at deltage i kapitaludvidelsen på 745 mio., svarende til at der til konsortiets købspris på 1, skal tillægges nye 5,- per aktie. De investorer som vælger at forblive investorer, skal altså netto op med et ganske stort beløb.
 • De investorer som vælger at forblive investorer, skal løbende leve med risikoen for at konsortiet opnår 90 % af aktiekapitalen, hvilket er mere end blot et meget urealistisk scenarie.
 • Det er et godt spørgsmål om der har været andre købere. SEB og Carnegie har tidligere turneret med den statslige ejerandel i salgskurven uden succes. Givetvis fordi tiden tidligere var en anden (dårligere) og også for banker som dengang kiggede på VJBA måske har budt samme pris som nu, men staten har måske ikke på egne og andre investores vegne været klar til at acceptere en pris, som lå 90 % eller mere under den aktuelle børskurs?

Timingen bliver ikke meget dårligere

De investorer som har været med længe, må spørge sig selv om hvorfor det lige netop er nu, at en sådan transaktion skal ske. Finansministeriet vil givetvis sige EU. En løsning på 1,- per aktie er en investeringsmæssig uhensigtsmæssighed for de private investorer, som dog må bebrejde sig selv, at de ikke løbende har holdt bedre øje med udviklingen og ikke mindst forholdet mellem aktiekursen og indtjeningen. Prisen er lav, meget lav, men afspejler nok mest af alt en lokal selvstændig løsning + EU og de muliges gunst. At de private er skuffede er forståeligt. Først og fremmest må de spørge sig selv: Hvorfor nu og hvorfor ikke vente til bedre tider? Det kan EU dog have forhindret og sat en kæp i hjulet for. I hvert fald officielt.

Finansministeren har solgt for billigt

Aktiemarkedsreaktionen siger det ganske klart: Med en pris på 1,- per aktie, har finansministeret acceptereret en for lav pris. Opportune investorer håber på et bedre bud og handlede tirsdag aktien til alt mellem 4 til 11,- per aktie. En bedre pris vil i den henseende ikke sige højere end 11, men bedre end 1. På den ene side, er risikoen for et kollaps med garantien om ny kapital, væk. På den anden side synes det at være ligeså tydeligt, at et prisskilt på 1,- uanset i hvilket lys man ser det, er lav og tager udgangspunkt i den historisk svage indtjening, snarere end fremtiden. VJBA har tjent alt for få penge, men at det lige nøjagtig skulle blive NU, er alt i alt – inklusive det politiske EU pres, er svært at se. Der har været masser af tid til at gøre noget tidligere og økonomisk bedre, hvis det har været ønsket.

One response to “Vestjysk Bank: Mest en politisk løsning

 1. Eller også har Staten vurderet, at risikoen for en ny krise indenfor landbruget er stor, og at Staten i så fald ikke kan forsvare at putte yderligere kapital (læs egnsudviklingsstøtte) i en bank, der som så mange andre burde været endt i Finansiel Stabilitet. Kunne man forestille sig, at Staten har “presset” en sektorløsning igennem, med “truslen” om at kassen er lukket. Smid ikke gode penge efter dårlige – men sektoren har ikke lyst til konkurs blandt banker nu, af frygt for hvad en konkurs kan trække med sig.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *