Vestjysk Bank: 2 mia. gode grunde til at sælge vores aktier

De seneste måneder er aktierne i en del lokalbanker noget nær eksploderet i kurs. Her er en åben opfordring til finansministeren om at sælge vores allesammens 81,48 % ejerandel i Vestjysk Bank. Dels så sektoren kan se en ende på konkurrenceforvridningen og dels fordi prisfastsættelsen tager udgangspunkt i en noget bedre økonomisk verden.

Det går bedre i Vestjylland

Den gode nyhed er at Vestjyllands største bank fra Lemvig har det økonomisk bedre. Både hvis man måler på aktiekursen og på sidste uges opjustering af indtjeningsforventningerne for 2016.

Egenkapitalforrentning giver kurs/indre værdi

For finansielle virksomheder findes der en noget nær fasttømret relation, som fortæller om forholdet mellem evnen til at forrente egenkapitalen og den prisfastsættelse, som et selskab har udtrykt som kurs/indre værdi. Udgangspunktet er at en neutral værdi på en egenkapitalforrentning på 10 % vil prissætte banken til den bogførte egenkapital. På samme måde vil 15 % ROE med stor sandsynlighed medføre en prisfastsættelse tæt på 150 % af den bogførte egenkapital og så fremdeles.

Mindre opjustering

Tilbage til opjusteringen i Vestjysk Bank. Landbruget har det mindre hårdt, men det var først og fremmest indtægter af engangskarakter og den basale bankdrift, der foranledigede et løft i forventningerne både for så vidt angår den basale drift og bundlinien (primært efter nedskrivninger) med ca. 60 mio. Så langt så godt.

Små overskud

Udfordringen i den ligning er, at bundlinien fortsat kun er i stand til at forrente egenkapitalen med 4-4,5 %. Samtidig er solvensoverdækningen fortsat om ikke papirstynd, så dog meget sporadisk.

15-17 % egenkapitalforrentning

Investorerne er løbet forud for realiteterne og prissætter aktierne til 170 % af den bogførte egenkapital. Det svarer alt andet lige til at banken langsigtet vil være i stand til at forrente egenkapitalen med 15-17 %. Det er her mulighederne for dig, mig og staten som sælgere kommer ind.

Kuldsejlet salgsforsøg

Staten har tidligere forsøgt at sælge Vestjysk Bank. Det skete i andet halvår af 2013. Desværre viste der sig ikke at være købere blandt de kommercielle banker til noget nær markedsprisen. En beslutning som de banker, som blev spurgt, indtil videre ikke har haft grund til at fortryde. Presset på banken er fortsat i 2014-2016.

Det lysner i plovfuren

Nu tegner fremtiden lidt lysere. Landbruget er på vej op af den dybfrosne plovfure og prisen på aktierne indikerer en mulighed for at Vestjysk Bank kan forrente egenkapitalen med overnaturlige 15-17 %. Det virker opportunt og en god mulighed for finansministeren til af afprøve hvor mange aktier investorerne vil købe til den pris.

Prospekt

Det er nok ikke den bedste ide at tilbyde banken til andre banker, men ideen om at lave en art IPO af statens andel igennem book building er hermed givet videre. På den måde kan man slå flere fluer med et smæk: Fjernelse af en statslig dominans og 2 mia. i kassen til en alt i alt, relativ høj pris.

Sætter du IPO banker i gang med at lave prospektet, Kristian Jensen?

 

 

 

 

 

One response to “Vestjysk Bank: 2 mia. gode grunde til at sælge vores aktier

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *